Địa chỉ: ấp Long Thuận A, Xã Long Hưng, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tiền Giang
 • Trần Thị Trúc Ly
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Điện thoại:
   0356304472
  • Email:
   camquynh2909@gmail.com
 • Nguyễn Thị Xuân Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Y tế trường học
  • Điện thoại:
   0979089638
  • Email:
   mainguyenpt98@gmail.com
 • Huỳnh Thị Trúc Kiều
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0937152035
  • Email:
   c0longhung.chauthanh.tiengiang@moet.edu.vn
 • Võ Thị Diễm Mi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0977004704
  • Email:
   vomi22@gmail.com
 • Lê Thị Huyền Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Điện thoại:
   081 902 5958
  • Email:
   letrang88.mglh@gmail.com