Địa chỉ: ấp Long Thuận A, Xã Long Hưng, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tiền Giang