Địa chỉ: ấp Long Thuận A, Xã Long Hưng, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tiền Giang

Hình ảnh trẻ tham gia các hoạt động cùng cô tại lớp học.